امسال توو مسجد محله ی ما،حاج آقا درس میدن. درس اعتقاد. بعد از نماز جماعت نیم ساعتی درس میدن.....

 

این روزها دوتا واژه را برامون جا انداختن :

صراط مستقیم:صراط چی چی هست؟ کاربردهای قرآنی اون چی چی هست؟ این صراط که توو ذهنی من آ شوما کردن،راهِ یا پلی صراطس؟  اصلاً صراط یکبار هم توو قرآن ذکر شده؟ اگه صراط، پل هست این چه پلیه؟ از روی جهنم رد میشم یا توو جهنم؟ چه افرادی از روی اون عبور میکنن؟  همه یا فقط بعضی؟ مثلاً امام حسین هم از روو پلی صراط عبور میکنن؟ امام زمان هم رَد میشن؟ یا پلی صراط فقط برای آدم بدهاست؟... و بطور کلی حقیقتِ صراط چیه؟ حقیقتِ صراط مستقیم را برای ما بشکافین از قرآن و حدیث. و از همه مهمتر اینقدر ما هر روز میگیم اهدناصراط المستقیم، چه رابطه ای بین این صراط مستقیم و اون پلِ صراطی که توو قیامتِ هست؟ آیا صرفاً فقط یه تشابهِ اسمیه؟  واگه ارتباطی هست،چه رابطه ای؟... 

صراط چیست؟                            سومین نکته از صراط  

همه وارد جهنم میشویم؟              پل صراط؟  

  سرعت عبور از صراط                چرا خوبان هم از آتش عبور میکنند؟ج1    ج2

پاسخگوی چه هستیم؟               در پرتو کدام نور... 

پلی عریض یا دقیق                صراط مستقیم کجاست

مرصاد کجاست؟                   گردنه های مرصاد

قیامت آینه ی دنیا                   . . . . . . ..........

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/10031/B/13890611_0110031.jpg

و

شفاعت 

کم کم میام برادون شرحی کامل میدم که چه چیزهایی شنیدم آ چه تمیز درس گرفتم.

برچسب ها : صراط  , صراط مستقیم  ,