من و بروبچ چندتا سوال برامون همیشه مطرح بودس در موردی صراط... بسیار عالی شد که حج آقا مسجدمون قصد کردن در موردی همین صراط صحبت کنن، اینجوری ما هم چندتا سوالاتمون جواب داده میشه، درسته؟...

حرم امام حسین علیه السلام

خب، حالا بیبینیم صراط چی چی هست؟ کاربرد قرآنیش چیست؟

اینکه از بچگی توو ذهنی ما کردند که آقا سری پلی صراط را دریاب که نیوفتی توو جهنم و ... مدام گفتن پلی صراط.پلی صراط... آیا اصلاً یک آیه هم داریم که بگه صراط پل هست؟ و اگه پل هست این پل کجاست؟ و اگه پل هست یعنی برای رسیدن به بهشت هیچ راهی نیست به جز رد شدن از روی صراط؟ مثلاً ما نمی تونیم بریم کمی دورتر و از راه دیگری دوربزنیم و برویم سمت بهشت؟... اصلاً چرا باید از روی صراط رد شد؟ به چه دلیل؟

آخرش این صراط راهِ مستقیم است یا پل؟... اگه پله این چه پلیه؟ آیا روی جهنم می زنن؟ یا داخلِ جهنم؟ آیا همه ی افراد باید از روی اون عبور کنند؟ خوب و بد؟ مثلاً امام حسین علیه السلام ، امام زمان عجل الله هم از روی اون عبور میکنند؟

و بطور کلی ماهیت و حقیقتِ صراط چیه؟ و حقیقت صراط را با آیات قرآن و احادث شکافت... و از همه مهمتر چه ارتباطی هست بینِ آن صراطِ مستقیم که ما هر روز در نماز تکرار میکنیم(راه مستقیم) با پلِ صراطی که در قیامت باید از روی آن عبور کرد؟ اگر ارتباطی همه بین این دو؟ آیا فقط یه تشابه اسمیه؟...

خب در لغت صراط به معنای راه است. ولی چندتا نکته هست همینجا.

چون کلماتِ دیگری هم به معنای راه هست:

طریق به معنای راه.

سَبیل به معنای راه.

مسیر به معنای راه(مصیر به معنای مقصد).

خب چه فرقیست بین کلمه ی صراط با طریق و سبیل؟

سه تا نکته را عُلما و بزرگانِ ما مورد توجه قرار دادن:

  اول اینکه: صراط به معنای راهِ بزرگ، وسیع و بدونِ پیچ و خم است، همان که ما در فارسی به آن میگوییم بزرگراه. راهی که مدام باریک نمیشه و پهن بشه، مدام پیچ و واپیچ نداره... و سبیل اَعَم است، هم به راهِ باریک میگن سبیل و هم به راه پهن. هم به کورهِ راه میگن. هم به پس کوره... لذا جمع هم بسته میشود. مثل موردی که در آیه ی آخر سوره عنکبوت آمده.(همه راهها را به روی انها باز میکنیم..)

دوم اینکه: صراط در قرآن هیچ وقت جمع بسته نشده. چرا؟ چون یک راه بیشتر نیست... اما سبیل جمع بسته میشود. در قرآن داریم:.... راههای سلامتی...راههای خدا (سُبُلَ ربِک)...

برای همین بزرگانِ ما گفتند نتیجه میگیریم از اینکه یه جا میگه صراط و جایی میگه سُبُل ، یعنی ما یه راهِ اصلی داریم که به خدا ختم میشه و بقیه که می گوییم سُبُل راههای فرعیست که باید بیاید به همین بزرگ راه و راهِ اصلی ختم شود.

سوم اینکه...........

 

برچسب ها : صراط  , صراط مستقیم  ,