من و شما یادمون میره اعمالمون رو ولی خداوند همه اش را آمار داره. ریز به ریز، نکته به نکته. پس تووی این عقبه ها وضعیتِ اشخاصی که بارِ سبُک تری دارند بهتر است از اشخاصی که بارِ سنگین تری داشته باشه.

پس توو این گردنه ها روی این پل(پلِ صراط) اون کسی که سرعتِ حرکتش کُند هست وضعیتِ خیلی نامناسب تری نسبت به اون شخصی داره که سرعتِ حرکتش تندتر ست. چون بدونِ تردید من و شما از روی پلی که آمدیم(پلِ صراط) بالاخره باید عبور کنیم و جایی هم فرود بیاییم.

 اما محلِ فرودها متفاوت هستند، محل فرود مهم هست. یکی از این دوتا هستند!!!     اینکه در بهشت و جَنَت فرود بیاییم یا  در آتشِ جهنم.

 خب همینطوره ، همینه که در مسیرِ زندگی سربالایی پیش میاد ، این رو میفهمیم، یعنی اینجا در چنین نقاطی از زندگی مرردمیخواد تا بتونه از اون بالا بِرَوَد. بعضی وقتها دوراهی ها رو میبینیم، انتخاب بین اونچه که عقل و شَرع میگه با اونچه که نفس و شیطان میگه. خودمونهم این رو میفهمیم که اینها دقیقاً در قیامت دقیقاً می شود گردنه ای روی پلِ صراط. 

همونطور که گفتیم مسیرِ پلِ صراط یک پلی نیست که برای عبور من و شما و دیگری یکسان باشه، بلکه تووی این مسیر جلوی من ممکنه 10 هزار تا از این گردنه ها باشه ولی جلوی شما هزارتا، بسته به مسیر زندگی من و شما، بستگی داره چند دفعه توو دنیا سر این دو راهی ها گیر کرده باشیم، و چقدر طول کشیده تا انتخاب کرده باشیم و چطور انتخاب کرده باشیم.

گاهی در مسیرِ زندگی اشخاص، یک زمینه ی خطا و انحراف و گناه پیش میاد، که :

یک نفر بی معطلی راه صحیح را در پیش میگره ==» برای این شخص این گردنه نیست.

یک نفر هم راه صحیح را پیش میگیره ولی خیلی برایش سخت بوده ==» این میشه گردنه ای که با هِن و هِن ولی بالاخره ازش عبور میکنه.

یک کسی هم هِن هِن میکنه ولی آخرشم ازپسش ور نمی یاد ==» این کسی میشه بعد از هِن هِن ها سقوط میکنه.

 

این یه نکته ی محوریست در مباحثِ معاد:  قیامت آینه ی دنیاست،

امام معصوم و اولیا الهی بارها فرمودند: قبل از اینکه اونجا وارد بشوی خودت خودت رو اصلاح کن، منزلگاهت رو فرش کن قبل از اینکه وارد بشوی.

من و شما باید احساس کنیم که الآن روی صراط هستیم و همه ی اعمال و انتخابهامون رو اصلاح کنیم.